ติดต่อสอบถาม


มหาวิทยาลัยตาปี
8/151 ซอยศรีวิชัย 59 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: (077) 204-431, (094) 592-6244,
(083) 106-0070
อีเมล: admission@tapee.ac.th
Line ID: @มหาวิทยาลัยตาปี