ประชาสัมพันธ์/ ข่าวสาร สำหรับนักศึกษา
   
   
     
 
     
 
 
      
 
 
      
 
     
 
 
      
 
        
 
 
     
     
     
     
     
     
   
      
     
     
   
      
     
      
    
      
      
    
      
     
     
     
     

 
คู่มือการใช้งานระบบบริการข้อมูลนักศึกษาออนไลน์

คู่มือการใช้ระบบบริการข้อมูลนักศึกษา [คลิ๊กอ่านคู่มือ]
วิธีการลงทะเบียนออนไลน์ [คลิ๊กดูตัวอย่างการลงทะเบียน]

หมายเหตุ สำหรับผู้ใช้บริการครั้งแรก User คือ รหัสประจำตัวนักศึกษา Password คือ รหัสบัตรประชาชน หลังจากเข้าใช้บริการแล้ว ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทันท


จัดทำโดยศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยตาปี
มีปัญหาในการใช้งานโทร 0-7726-4225,0-7720-4431-2 ต่อ 2100
 
 รหัสนักศึกษา
 รหัสผ่าน

 

 ลืมรหัสผ่าน | วิธีการใช้งาน